ZAiKS jako organizacja zbiorowego zarządzania

Podstawę funkcjonowania ZAiKS-u jako organizacji zbiorowego zarządzania stanowią:

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwłaszcza art.104) i akty wykonawcze, a w szczególności zezwolenie właściwego ministra

umowy cywilne z autorami i ich następcami prawnymi

umowy z zagranicznymi organizacjami ochrony praw autorskich o wzajemnej reprezentacji.

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS jako organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i ich ochrony spełnia szczególne ustawowe funkcje. Należy do nich zwłaszcza udzielanie zezwoleń użytkownikom na korzystanie z utworów z repertuaru członków ZAiKS-u, a w niektórych przypadkach – z utworów wszystkich twórców z całego świata bez względu na ich przynależność do Stowarzyszenia i inkasowanie należnych z tego tytułu twórcom wynagrodzeń (tzw. tantiem).

Zezwolenia udzielane przez ZAiKS na korzystanie z utworów przybierają formę umów licencyjnych, w których określono dozwolone pola eksploatacji i stawki wynagrodzeń. Stawki te wynikają z tabeli wynagrodzeń autorskich, jednolitej dla wszystkich użytkowników utworów w skali ogólnopolskiej.

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS wykonując funkcje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi zajmuje się na ujednoliconych zasadach inkasem, dzieleniem i wypłatą wynagrodzeń autorskich – zarówno twórcom zrzeszonym w Stowarzyszeniu, twórcom, którzy powierzyli swoje prawa pod ochronę oraz ich następcom prawnym, jak i twórcom zagranicznym.

W ostatnim wymienionym przypadku podstawą działania ZAiKS-u są umowy z zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania. Analogiczne funkcje spełnia ZAiKS także wobec twórców, którzy wprawdzie ochrony swych praw autorskich ZAiKSowi nie powierzyli, lecz wobec których ZAiKS występuje jako ustawowy reprezentant, albo też na zasadzie negotiorum gestio (prowadzący cudze sprawy bez zlecenia).

W związku z dochodzeniem praw autorskich ZAiKS-owi, jako organizacji zbiorowego zarządzania, przysługują szczególne uprawnienia i przywileje takie, jak: legitymacja procesowa, czyli prawo występowania do sądów w imieniu twórców, roszczenie informacyjne, czyli prawo żądania udzielenia przez użytkownika twórczości określonych informacji i wglądu do dokumentów, domniemanie zarządu (brak konieczności udowadniania reprezentacji konkretnego twórcy), prawo składania wniosków o ściganie karne podmiotów naruszających prawa autorskie.

ZAiKS zapewnia więc ochronę utworów zarówno własnych członków stowarzyszenia, jak i autorów, którzy powierzyli swe utwory pod ochronę. Prawami twórców zagranicznych zarządza na podstawie umów o wzajemnej reprezentacji.

Stowarzyszenie spełnia istotne funkcje nie tylko w stosunku do twórców, lecz i do użytkowników utworów. ZAiKS zwalnia bowiem użytkowników z obowiązku poszukiwania autora każdego utworu, a tym samym – także z ustawowej odpowiedzialności za naruszenie prawa autorskiego.

Tak więc na realizowane bieżąco funkcje ZAiKS-u (podobnie, jak organizacji zbiorowego zarządzania w innych krajach) składają się: udzielanie użytkownikom utworów zgody na ich eksploatację w imieniu autorów, których liczba sięga tysięcy; inkasowanie od użytkowników wynagrodzeń dla autorów; podział zainkasowanych od użytkowników wynagrodzeń i ich przekazywanie autorom[13].

Jak szybko założyć bloga?

 

Internet jest miejscem, które służy do rozrywki i zdobywania wiedzy. Jednak nie są to jedyne zastosowania internetu.

Nowoczesny internet to także miejsce, w którym możemy dzielić się ze światem naszymi pasjami i zainteresowaniami. Zazwyczaj dużą rolę odgrywają w tym portale społecznościowe.

Jednak kanał ten, ze względu na swoje ograniczenia często nie pozwala na rozwinięcie skrzydeł. Idealnym miejscem na to może być własny blog.

Internetowe pamiętniki przeżywają dzisiaj prawdziwy renesans. Gdzie założyć bloga? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć poniżej.

Idealnym rozwiązaniem jest zakupienie domeny oraz hostingu, na którym moglibyśmy założyć swojego bloga. Jednak nie wszyscy mamy dostatecznie dużo umiejętności technicznych do tego,

żeby taką stronę sobie skonfigurować. Dlatego w tym tekście przedstawiamy tylko gotowe rozwiązania. Możemy założyć w pełni funkcjonalnego bloga za pomocą kilku kliknięć myszą.

 

Jedną z platform, która na takie coś pozwala jest Blogger.com. Jest to witryna, która prowadzona jest przez światowego potentata, firmę Google. Mocną stroną tego rozwiązania jest to,

że prawdopodobnie nie musimy nawet zakładać tam konta. Chyba każdy z nas ma skonfigurowaną pocztę Gmail.

Aby uzyskać dostęp do funkcjonalności blogowych możemy użyć naszych standardowych danych służących do logowania na konto pocztowe.

Obsługa bloga nie jest trudniejsza niż korzystanie z popularnego edytora tekstu Microsoft Word. Jest to ciekawa propozycja dla wszystkich, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z internetem od zaraz.

Konkurencyjną platformą, która posiada podobne funkcjonalności co Blogger jest Wordpress.com. Jest to rozwiązanie dostarczane przez twórców najpopularniejszego na świecie systemu zarządzania treścią.

System ten w początkach swego funkcjonowania wykorzystywany był głównie jako narzędzie do zainstalowania bloga na swoim hostingu.

Korzystając jednak z platformy Wordpress.com nie musimy wykupywać dodatkowego hostingu. Podpięcie własnej domeny możliwe jest w płatnych planach.

Podsumowując, obecność w internecie nie wymaga już dzisiaj umiejętności technicznych czy dużych pieniędzy. Wystarczy dobry pomysł i konsekwencja w działaniu.

Będziemy wtedy bliżsi sukcesu naszego bloga.

 

Nasz blog poświęcony jest kulturze i sztuce. Przeważa w nim muzyka.